Ankur Gıda - Yem Tesisi

Yem Tesisi Binası Çelik Konstrüksiyonu, Çatı ve Cephe Kaplamaları

TONAJ
15
YIL
2018

Proje Fotoğrafları