Asos Mekatronik - Kömür Gazlaştırma Tesisi

Asos Mekatronik firmasının almış olduğu ihale kapsamında Tunçbilek Termik Santrali'nde kömür gazlaştırma tesisine ait çelik konstrüksiyonun imalat ve montaj işi

TONAJ
36
YIL
2015

Proje Fotoğrafları